Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Chomutova
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2016 09:33:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze zprávy posíláme odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci formou dodatečných informací č. 3.

S pozdravem


Mgr. Kukiová Marcela, OKP, úsek veřejných zakázek


Přílohy
- DI_č. 3_VZ_641785, k zadávacím podmínkám.pdf (424.32 KB)
- DI_č. 3_VZ_641785, k zadávacím podmínkám.pdf (424.32 KB)