Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Obnova povrchu vozovky v ul. 17. listopadu, Chomutov"
Odesílatel Eva Halouzková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2024 11:40:06
Číslo jednací ve SpSl MMCH/46003/2024
ID ve SpSl MMCHZ240013580
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, oslovujeme Vás k podání nabídky na výzvu v rámci výše uvedené veřejné zakázky.