Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka informačního systému pro řízení procesů Městské policie Chomutov
Odesílatel David Žažo
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2016 14:11:37
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 8. do 12:00 hodin.


Přílohy
- DI_č.1_VZMR, k zadávacím podmínkám.pdf (136.21 KB)