Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Chomutova
Odesílatel Marcela Kukiová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2016 10:29:43
Předmět Dodatečné informace

Vážení uchazeči,
v příloze zveřejňujeme dodatečnou informaci č. 1, která odpovídá na dotazy uchazeče.

S pozdravem

Mgr. Kukiová M., OKP, úsek veřejných zakázek


Přílohy
- DI_č.1_VZ_641785,k zadávacím podmínkám.pdf (165.93 KB)
- DI_č.1_VZ_641785,k zadávacím podmínkám.pdf (165.93 KB)