Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přeložka optických kabelů páteřní trasy etapa 1-9
Odesílatel Lukáš Pöselt
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2023 14:14:38
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

chtěl bych Vás touto cestou vyzvat k podání nabídky ve věci veřejné zakázy: "Přeložka optických kabelů páteřní trasy etapa 1-9". Předem děkuji

S pozdravem

Ing. Lukáš Pöselt
vedoucí OIT


Přílohy
- Výzva a zadávací podmínky_sign.pdf (465.86 KB)