Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace – projektová dokumentace – vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona
Odesílatel Petra Brožíková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2023 15:29:36
Číslo jednací ve SpSl MMCH/74572/2023/Bro
ID ve SpSl MMCHZ230011938
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Dobrý den,

do zadávacích podmínek nebyl omylem vložen projektový záměr č. 7.
Jedná se o aktivitu: modernizace a vybavení 1 učebny multimediální pro výuku přírodních věd a cizího jazyka (pavilon B 2. patro) DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ PROJEKTOVÝ LIST.

Z tohoto důvodu prodlužujeme termín k podání nabídek do pondělí 26. 6. 2023 do 10:00.

Celkový přehled aktivit, které má řešit projektová dokumentace:
Jedná se o kompletní stavební úpravy včetně zařízení jednotlivých prostor specializovaným nábytkem, audiovizuálními pomůckami, dalším potřebným odborným vybavením i odbornými pomůckami.

Předmět PD je v detailu představen v projektových listech, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 této výzvy k podání nabídek.

1. REHABILITAČNÍ – RELAXAČNÍ – SMYSLOVÉ AKTIVITY
 modernizace a vybavení zázemí pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami reedukační a relaxační učebna (pavilon B přízemí)
2. PORADENSKÉ AKTIVITY
 školské poradenské pracoviště – modernizace a vybavení zázemí prostoru – správní pavilon B, 2. patro
3. TRÉNINKOVÉ AKTIVITY
 modernizace a vybavení 1 učebny polytechnického vzdělávání – práce v domácnosti – cvičná kuchyňka (pavilon A 1. patro)
 modernizace a vybavení 1 učebny polytechnického vzdělávání – práce v domácnosti – učebna šití (pavilon B 2. patro)
 modernizace a vybavení 2 učeben pro práci s digitálními technologiemi (1x pavilon B přízemí, 1x pavilon B 2. patro)
 modernizace a vybavení 1 učebny multimediální pro výuku přírodních věd a cizího jazyka (pavilon B 2. patro) DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ PROJEKTOVÝ LIST
 modernizace a vybavení 3 učeben pro polytechnické vzdělávání (pavilon B přízemí dílny, 1x kovodílna, 2x dřevodílna)
 modernizace a vybavení 1 učebny multimediální pro výuku přírodních věd a cizího jazyka (pavilon B 2. patro)

S přátelským pozdravem
Petra Brožíková DiS.
Odbor rozvoje a investic
Oddělení investic a dotací
Projektová manažerka
Statutární město Chomutov
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, Chomutov 430 28
Kancelář: č. 31, Náměstí 1. máje 1.
Email: p.brozikova@chomutov.cz
Tel: 474 637 491
Mob: 727 851 251


Přílohy
- P11_Projektový list-učebna jazyk, PV.pdf (522.54 KB)