Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 2 vozidel pro Městskou policii Chomutov
Odesílatel Pavlína Knížková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2023 10:48:35
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
dovoluji si Vás oslovit s výzvou k podání nabídek na nákup 2 vozidel.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace_Nákup 2 vozidel MěPo.pdf (1.02 MB)
- P1_Technická specifikace požadovaných vozidel.xlsx (11.77 KB)
- P2_Krycí list a vzorové dokumenty.doc (89.00 KB)
- P3_Vzor kupní smlouvy.docx (26.95 KB)