Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování evakuačního výtahu v Centru pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2023 10:17:48
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V objektu COZP Písečná 5176 se nachází i ležící pacienti a z tohoto důvodu je nutné vybudovat výtahové zařízení
o rozměrech min. 1100 x 2100 mm. Stávající výtahová šachta nemá patřičné rozměry dle ČSN pro evakuační výtah, a proto je nutno zbourat původní šachtu a postavit šachtu novou. Zadavatel rozšiřuje předmět plnění o a) zpracování projektové dokumentace pro demolici stávající šachty a vybudování šachty nové, b) zajištění stavebního povolení, c) cenovou nabídku na realizaci těchto prací. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18.5.2023.