Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provádění kremací
Odesílatel Andrea Krausová
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2023 09:09:03
Předmět Výzva

Dobrý den Vážení,
na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění kremací č. 006/2023AK.
Kompletní zadávací dokumentace včetně případných vysvětlení, změn a doplnění budou zveřejňovány na profilu zadavatele v elektronickém systému E-ZAK.

V případě potřeby jsem vám k dispozici.
S pozdravem

Krausová Andrea
investiční referent TSmCH
Mob. 731 411 758


Přílohy
- Výzva a ZD 006-2023.pdf (318.19 KB)
- Příl.č. 1 Návrh smlouvy.docx (19.72 KB)
- Příl.č. 1 Návrh smlouvy.pdf (139.98 KB)
- Příl.č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (48.00 KB)
- Příl.č. 3 Společensky odpovědné plnění.docx (23.05 KB)