Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor
Odesílatel Soňa Skalická
Organizace odesílatele CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. [IČO: 27341313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2023 17:10:19
Předmět Vyjádření předběžného zájmu

Dodavatelé vyjádří svůj předběžný zájem do 12.5.2023 do 10:00 hod v písemné podobě odesláním zprávy zadavateli k VZ Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor na adresu profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/vz00001557

Zadavatel výslovně upozorňuje, že účastník, který nevyjádří svůj předběžný zájem v poskytnuté lhůtě do 12.5.2023 do 10:00 hod, nebude v souladu s § 58 odst. 5 ZZVZ vyzván zadavatelem k podání žádosti o účast a nebude tak moci podat žádost o účast a účastnit se dále zadávacího řízení.