Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a montáž turniketů pro areál Kamencového jezera
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2023 10:53:52
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

1.Není požadavek na panikovou funkci turniketů.
2.Branka bude nerezový rám bez výplně.Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby