Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup vozidla typu MPV/VAN pro Městskou Policii Chomutov
Odesílatel Pavlína Knížková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2023 12:45:12
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.pdf (1.05 MB)
- 01_Technická specifikace požadovaného vozidla.xlsx (11.70 KB)
- 02_Krycí list a vzorové dokumenty.doc (99.00 KB)
- 03_Vzor kupní smlouvy_MPV,VAN pro MěPo.docx (27.01 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby