Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obalované směsi pro rok 2023
Odesílatel Andrea Krausová
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2023 12:29:40
Předmět Výzva

Dobrý den Vážení,
na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na dodávky obalovaných směsí pro rok 2023.
Kompletní dokumentace, případné změny, doplnění a dotazy budou zveřejněny na profilu zadavatele.
Děkujeme za Váš čas, s pozdravem za zadavatele

Andrea Krausová
investiční referent TSmCH


Přílohy
- Výzva a zadávací podmínky 004-2023.pdf (267.74 KB)
- Příl.č. 1 Krycí list nabídky.docx (181.00 KB)
- Příl.č. 2 Návrh smlouvy.doc (70.50 KB)
- Příl.č. 2 Návrh smlouvy podeps..pdf (199.48 KB)
- Příl.č. 3 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (48.00 KB)
- Příl.č. 4 Společensky odpovědné zadávání.docx (23.04 KB)