Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pronájem zálohovací appliance Arcserve UDP
Odesílatel Lukáš Pöselt
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2023 17:14:01
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

chci Vás požádat o podání nabídky ve věci výběrového řízení "Pronájem zálohovací appliance Arcserve UDP". Předem děkuji

S pozdravem

Ing. Lukáš Pöselt
vedoucí OIT


Přílohy
- Výzva a zadávací podmínky_sign.pdf (909.24 KB)