Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení elektro automobilu pro sociální služby Chomutov
Odesílatel Alena Tölgová
Organizace odesílatele Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace [IČO: 46789944]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2023 10:56:17
Předmět Výzva - Pořízení elektro automobilu pro sociální služby Chomutov

Předmětem veřejné zakázky je nákup elektrického vozidla, který je koncipován pro provoz ve městě.


Přílohy
- Oznámení výběrového řízení_ zadávací dokumentace_elektromobil.docx.pdf (795.26 KB)
- Příloha č. 1 - krycí list nabídky.docx (60.77 KB)
- Příloha č. 2 - čestné prohlášení.docx (60.40 KB)
- Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy.doc (155.50 KB)
- Příloha č. 4 - technická specifikace vozidla.docx (88.60 KB)
- Příloha č. 5 Seznam poddavatelů.doc (148.50 KB)