Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava sociálního zařízení, Kamencového jezero
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2023 08:38:12
Číslo jednací ve SpSl MMCH/24694/2023
ID ve SpSl MMCHZ230011181
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
ano celková rekapitulace obou výkazů výměr chybí (rozpočty byly zpracovány samostatně), uchazeč do smlouvy o dílo a krycího listu cenové nabídky obě částky sečte.