Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sklápěcí vozidlo se zvedací plošinou do 3,5 t
Odesílatel Andrea Krausová
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.11.2022 14:38:09
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den Vážení,
na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na dodávku sklápěcího vozidla se zvedací plošinou do 3,5 t.
Kompletní dokumentace včetně případných vysvětlení, změn a doplnění bude k dispozici na profilu https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_250.html

S pozdravem

Andrea Krausová
investiční referent TSmCH


Přílohy
- Výzva a ZD 023-2022.pdf (321.28 KB)
- Příl.č. 1 Krycí list.docx (179.14 KB)
- Příl.č. 2 Návrh smlouvy.doc (76.50 KB)
- Příl.č. 2 Návrh smlouvy podeps..pdf (252.92 KB)
- Příl.č. 3 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (47.50 KB)
- Příl.č. 4 Společensky odpovědné plnění.docx (21.58 KB)