Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Užitkové vozidlo s valníkem pro 7 osob
Odesílatel Andrea Krausová
Organizace odesílatele Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace [IČO: 00079065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2022 15:16:38
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den Vážení,
na základě rozhodnutí zadavatele Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku užitkového vozidla s valníkem.
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech aktualizací je k dispozici po celou dobu zadávacího řízení na adrese: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_250.html .

S pozdravem za zadavatele

Krausová Andrea
investiční referent TSmCH
TEL: 474628396, 731411758


Přílohy
- Výzva a ZD 019-2022.pdf (353.10 KB)
- Příl.č. 1 Krycí list.docx (179.13 KB)
- Příl.č. 2 Návrh smlouvy.doc (78.00 KB)
- Příl.č. 2 Návrh smlouvy podeps..pdf (253.26 KB)
- Příl.č. 3 Splnění základní způsobilosti.docx (22.86 KB)
- Příl.č. 4 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (48.00 KB)
- Příl.č. 5 Společensky odpovědné plnění.docx (21.60 KB)