Veřejná zakázka: KOORDINACE BOZP - Investiční akce "INFRASTRUKTURA DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V CHOMUTOVĚ"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 729
Systémové číslo: P18V00000054
Evidenční číslo zadavatele: P18V00000054
Datum zahájení: 28.03.2018
Nabídku podat do: 11.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KOORDINACE BOZP - Investiční akce "INFRASTRUKTURA DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V CHOMUTOVĚ"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění je pro příkazce obstarat odborné provedení všech povinností a jednání potřebných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souvislosti s projektem v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništních (dále i jako „právní předpisy o BOZP“), popř. dle dalších dotčených právních předpisů, a to zejména:
a) zpracování plánů BOZP pro všechny základní školy uvedené v čl. II odst. 8 této smlouvy, a to pro každou školu samostatně,
b) zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavebních prací, dodávek vybavení, modernizaci datových rozvodů v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích a dalších prostorách základních škol určených v projektové dokumentaci.
V rámci realizace na základních školách budou realizovány tři zakázky, a to:
a) „Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově“
b) „Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově“
c) vybavení škol nábytkem
(společně dále jen „stavba“)
Stavba bude prováděna v základních školách Akademika Heyrovského 4539, PSČ 430 03 Chomutov, Březenecká 4679, PSČ 430 04 Chomutov, Hornická 4387, PSČ 430 03 Chomutov, Kadaňská 2334, PSČ 430 03 Chomutov, Na Příkopech 895, PSČ 430 02, Chomutov, Písečná 5144, PSČ 430 05 Chomutov, Školní 1480, PSČ 430 01 Chomutov + Beethovenova 662, PSČ 430 01 Chomutov, Zahradní 5265, PSČ 430 04 Chomutov, 17. listopadu 4728, PSČ 430 01, Chomutov.
Předpokládaná doba realizace stavby je 50 týdnů - 59 týdnů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ÚDaSRM
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky