Veřejná zakázka: Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 656
Systémové číslo: P17V00000234
Datum zahájení: 21.11.2017
Nabídku podat do: 04.12.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění v části č. 1
Dodavatelem budou zajištěny cíle, zájmy a potřeby účastníků komunitního plánování (obce v ORP Chomutov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov, neziskové organizace v ORP Chomutov, veřejnost), proběhne vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení stávajícího systému sociálních a souvisejících služeb a v souvislosti s vyhotovenými analýzami budou vymezeny existující místní, krajské, národní i evropské finanční zdroje, ze kterých lze čerpat při plnění stanovených cílů a opatření.

Předmět plnění v části č. 2
Komunitní plán bude zpracován včetně grafického designu a korektur textů. Součástí dokumentu bude realizační plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 – 2021 na 1 rok obsahující SWOT analýzu stávajícího systému sociálních služeb, vize rozvoje sociálních služeb, cíle pro jednotlivé skupiny uživatelů sociálních služeb a opatření pro naplnění cílů, budou vymezeny priority, podle kterých se bude rozvoj služeb orientovat, a zároveň reflektovat na překážky, se kterými se při procesu komunitního plánování mohou účastníci potýkat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 634 450 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: Centrum komunitního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky