Veřejná zakázka: Soutěž o návrh "Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 623
Systémové číslo: P17V00000202
Evidenční číslo zadavatele: P17V00000202
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-029060
Datum zahájení: 19.10.2017
Nabídku podat do: 12.12.2017 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soutěž o návrh "Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu koncepce budoucího rozvoje rekreačního areálu Kamencového jezera s návazností na přilehlý Velký otvický rybník a areál Podkrušnohorského zooparku, který určí hlavní směry využití ploch areálu při zohlednění vhodné dopravní dostupnosti, nároků na ochranu hodnot životního prostředí, evropskou unikátnost mrtvého jezera a historii místa samotného. Návrh bude zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže.
Cílem soutěže je získat kvalitní urbanisticko-krajinářský návrh, který bude podkladem pro zpracování územní studie a najít takové řešení, které bude mít jednotící koncepci, dlouhodobou udržitelnost a přirozeně a funkčně vyřeší dopravní napojení areálu pro všechny druhy dopravy. Zadavatel chce získat takové řešení, které zkvalitní stávající a nalezne nové rekreační funkce areálu. Zadavatel požaduje zohlednit v návrhu možnost celoročního využití areálu. Dále zajistí kvalitní dopravní dostupnost včetně dostatečných kapacit parkování a dále skloubí výše uvedené s nároky na ochranu životního prostředí a to jak na úrovni zacházení s plochami spadajícími pod EVL tak s nároky na zachování kvality vody v jezeře, jejíž chemismus je pro Kamencové jezero charakteristický a unikátní.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ÚDaSRM
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 4602
43001 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky