Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - změna lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: IT vybavení - Kamenná 5164, Chomutov
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je dodávka IT vybavení objektu Kamenná 5164, Chomutov. Akce se skládá ze dvou částí:

1. část - Budova A: předmětem plnění je dodávka IT techniky a aktivních prvků do dvoupodlažní budovy A objektu Kamenná 5164, Chomutov, jehož bližší specifikace a vymezení je obsaženo v Příloze č. 1a zadávacích podmínek.

2. část - Budova B: předmětem plnění je dodávka IT, AV techniky a aktivních prvků do jednopodlažní budovy B objektu Kamenná 5164, Chomutov, jehož bližší specifikace a vymezení je obsaženo v Příloze č. 1b zadávacích podmínek.

Součástí dodávky pro 1. i 2. část veřejné zakázky bude doprava do místa plnění; u AV techniky bude součástí dodávky také kompletní instalace dodané techniky vč. dodávky potřebné propojovací kabeláže vedené v elektroinstalačních lištách, úvodní zaškolení obsluhy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 4602
43001 Chomutov
Kontakt: Jaroslava Balogová, úsek dotací a strategického plánování
e-mail: j.balogova@chomutov-mesto.cz
tel.: +420 474 637 173
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.01.2018 10:00
Datum zahájení: 19.12.2017 10:37
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: