Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMCH/06336/2022Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A; část B
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce v odborných učebnách základních škol. Součástí díla je zařízení staveniště včetně ostatních vedlejších nákladů vyplývajících z provádění díla.
V rámci rekonstrukce odborných učeben bude provedena výměna stávající podlahové krytiny, která bude zahrnovat i provedení revize nové podlahové krytiny. Součástí plnění budou dále nové omítky a malby (omyvatelné, paropropustné), rekonstrukce hygienických koutků, obroušení a natření otopných těles, demontáž stávajícího osvětlení, demontáž zásuvek a vypínačů vč. lišt s elektro rozvody. Na vstupní dveře do učeben bude namontováno vodorovné madlo, včetně bezbariérového prahu. V některých školách bude plnění zahrnovat i výměnu oken a parapetů, vybudování podhledů s osvětlením.

Dílo se skládá ze dvou samostatných částí, a to z části díla A a z části díla B, které jsou dále rozčleněny na jednotlivé sekce.

Část A:
Stavební práce v odborných učebnách pro výuku komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory a přírodní vědy ve 4 základních školách (5 objektech):

Sekce 1.
část A1 - ZŠ Chomutov Na Příkopech 895–2 učebny cizí jazyk s využitím informačních technologií
část A2 - ZŠ Chomutov Školní 1480 (objekt ul. Školní) - 1 učebna přírodní vědy s integrovanou
laboratoří, 1 učebna řemesla
část A3 - ZŠ Chomutov Školní 1480 (objekt ul. Beethovenova) - 1 učebna přírodní vědy
Sekce 2.
část A4 - ZŠ Chomutov Hornická 4387 - 1 učebna přírodní vědy, 1 učebna řemesla
část A5 - ZŠ Chomutov Kadaňská 2334 - 1 učebna přírodní vědy, 1 laboratoř, 1 učebna řemesla

Část B:
Stavební práce v odborných učebnách pro výuku komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory a přírodní vědy ve 4 základních školách (4 objektech):

Sekce 1.
část B1 - ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 - 2 učebny cizí jazyky s využitím
informačních technologií
část B2 - ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 - 2 učebny přírodní vědy, 1 učebna laboratoř
Sekce 2.
část B3 - ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 - 2 učebny přírodní vědy
část B4 - ZŠ Chomutov, Písečná 5144 - 1 učebna cizí jazyk s využitím informačních technologií,
1 učebna přírodní vědy s integrovanou laboratoří

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ SE USKUTEČNÍ 14.12.2021 od 9:00 HODIN.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt: Petra Brožíková, DiS.: tel. 474 637 491, e-mail: p.brozikova@chomutov-mesto.cz

Ing. Iveta Kozáková: tel. 474 637 431, e-mail:
i.kozakova@chomutov-mesto.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 24.01.2022 13:00
Datum zahájení: 08.12.2021 11:10
Odpovědné zadávání: