Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
a) Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH součtem cen všech položek Rozpočtu. Dodavatel je povinen Rozpočet řádně ocenit.
b) Nabídková cena bude uvedena ve formuláři nabídky.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 70 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 10340000 nepřekročitelné číselné minimum

13990000 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět