Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A; část B
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2021 08:18:56
Číslo jednací ve SpSl MMCH/171371/2021
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD s přílohou Výkaz výměr_část A - platný od 14.12.2021.


Přílohy
- Vysvětlení ZD_14.12.2021.pdf (518.67 KB)
- 04-Výkaz výměr_část A - platný od 14.12.2021.zip (1.84 MB)