Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výukové vybavení
Odesílatel Jaroslava Balogová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2018 13:03:11
Předmět Výzva

Vážení,

dovoluji si Vám poslat výzvu k podání nabídek na výše uvedenou zakázku. Bližší informace naleznete na profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_858.html.

S pozdravem

Jaroslava Balogová
Odbor rozvoje a investic
Úsek dotací a strategického plánování
náměstí 1. máje 1, č. dveří 37
j.balogova@chomutov-mesto.cz
Tel.: 474 637 173, Mob.: 725 996 254


Přílohy
- VÝZVA a zadávací podmínky.pdf (1.90 MB)
- P1_Krycí list.docx (19.22 KB)
- P2_Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (17.84 KB)
- P3_Podrobná specifikace.xlsx (17.98 KB)
- P4_Položkový rozpočet.xlsx (19.31 KB)
- P5 Kupní smlouva.docx (47.20 KB)