Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce smuteční obřadní síně v Chomutově
Odesílatel Kateřina Vránová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2018 14:25:52
Předmět Výzva

Vážení,
žádáme Vás o zpracování a podání nabídky na výše uvedenou stavbu.
Za podání nabídek Vám předem děkujeme.
S pozdravem K. Vránová, ORI-SMCH


Přílohy
- Výzva a zadávací podmínky.pdf (1.41 MB)