Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení <skrytý název>
Odesílatel Kateřina Vránová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2018 06:56:45
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Změna zadávací dokumentace - termín realizace

Vážení uchazeči,
oznamujeme Vám změnu zadávací dokumentace, která se týká termínu dokončení realizace díla! Termín zahájení provádění díla se nemění!
Změna v návrhu SoD:
čl. V. Místo a termíny provádění díla - bod 2. - termín řádného ukončení díla a předání objednateli se prodlužuje do 29. 03. 2019.


Přílohy
- Příloha č. 3 - návrh SoD změna termínu realizace.doc (69.50 KB)