Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Řešení atypického mobiliáře atria ZŠ Březenecká
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2018 08:06:02
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

s pozdravem

Jan Kuna - technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky Atrium.pdf (1.11 MB)