Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava střešního pláště budovy MŠ ul.Alešova č.p. 2451, Chomutov
Odesílatel Ivana Nováková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2018 13:36:45
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
v příloze vám zasíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou akci.
S pozdravem
Ivana Nováková
technik OMM


Přílohy
- Výzva k podání nabídky VZMR.pdf (903.40 KB)