Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce chodníků a VO ul. Haškova, Chomutov
Odesílatel Pavel Melichar
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2018 10:11:38
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

s pozdravem

Pavel Melichar - technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (1.13 MB)