Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce chodníků před ZŠ a MŠ Havlíčkova, Chomutov
Odesílatel Pavel Melichar
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2018 13:20:14
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

S pozdravem

Pavel Melichar - technik ORI - SMCH


Přílohy
- výzva k podání nabídky.pdf (1.14 MB)