Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova komunikace v ul. Višňová v Chomutově, v úseku ul. Krušnohorská - ul. Dvořákova
Odesílatel Pavel Melichar
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2018 08:10:16
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den
na základě dotazů uchazeče Vám v příloze posíláme odpovědi, vyjádření a doplněný výkaz výměr

s pozdravem

Pavel Melichar - technik ORI - SMCH
tel. 724 765 811


Přílohy
- Upravený výkaz výměr.xls (359.50 KB)
- Odpověď na DI uchazeče.docx (187.56 KB)
- žádost o dod. info.doc (31.00 KB)