Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova komunikace v ul. Višňová v Chomutově, v úseku ul. Krušnohorská - ul. Dvořákova
Odesílatel Pavel Melichar
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2018 08:41:35
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

S pozdravem

Pavel Melichar - technik ORI - SMCH
tel. 724 765 811


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (1.13 MB)