Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vzdělávací pomůcky
Odesílatel Jaroslava Balogová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2017 14:44:31
Předmět Výzva - vzdělávací pomůcky

Vážení,

vyzýváme vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Přílohou posíláme zadávací podmínky. Další dokumenty jsou umístěny na webovém odkazu
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_643.html

S pozdravem

Ing. Jaroslava Balogová, ORI, úsek dotací a strategického plánování


Přílohy
- VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY.pdf (2.03 MB)