Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odvodnění komunikace v ulici Blatenská směrem k ul. Jabloňová, Chomutov - z lesní cesty a z ulice Pod lesem
Odesílatel Pavel Melichar
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2017 11:26:08
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

s pozdravem

Pavel Melichar - technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (1.15 MB)