Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek - část B
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2017 08:44:51
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
vyzýváme vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Předmětem plnění je DODÁVKA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ (vzduchotechnika).
Přílohou posíláme zadávací podmínky. Další dokumenty jsou umístěny na webovém odkazu
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_570.html

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková, OVV, úsek VZ


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_4.8.2017.pdf (780.13 KB)