Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Chodník+odvodnění v ulici Kamenný Vrch
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2017 12:44:03
Předmět Výzva

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídek na výše uvedenou investiční akci

S pozdravem

Jan Kuna - technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (270.83 KB)