Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení <skrytý název>
Odesílatel Pavel Melichar
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.07.2017 14:39:37
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě Vašeho dotazu byl vyzván zpracovatel projektové dokumentace SM-PROJEKT Ing. arch. Rychtaříková, která sděluje, že netrvá na normě atletické dráhy, ale požaduje dodržet normové požadavky pro víceúčelové sportovní hřiště-jednovrstvý, vodopropustný polyuretanový povrch s rovnou porézní vrstvou.

s pozdravem

Pavel Melichar - technik ORI - SMCH