Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava sociálního zařízení, Kamencového jezero
Odesílatel Jan Kuna
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2023 08:16:30
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou investiční akci

S pozdravem

Jan Kuna, technik ORI - SMCH


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (149.05 KB)